Poslovni pogoji Notino VIP klub

I. Preambula

 1. Notino VIP klub predstavlja novo dimenzijo nakupovalnih doživetij. S članstvom v Notino VIP klubu boste kot član pridobili nove možnosti pri nakupovanju v spletni trgovini Notino. Vsak od nas je nekaj posebnega in mi v Notino verjamemo, da se mora posebnostim vsake stranke prilagajati tudi naša trgovina. Spletna trgovina Notino je hkrati tudi unikatna trgovina za vsakega od članov VIP kluba.
 2. Kot član VIP kluba tako lahko uživate v ponudbi spletne trgovine in opozorilih na izbrane izdelke, ki so prilagojeni vaši osebnosti in vašim željam. Te prilagoditve vam bodo zelo olajšale nakup v naši spletni trgovini. Vedno se boste želeli vračati k nam. Hkrati pa boste prihranili svoj dragoceni čas, saj vas bomo na zanimive artikle opozorili in tako ne bo več potrebno brskati po naši zelo široki ponudbi. Prav tako vam ne bo treba vsakič izpolnjevati svojih podatkov za pošiljanje. Te si bomo zapomnili.
 3. Za izvajanje teh storitev pa od vas nujno potrebujemo vaše osebne podatke, ki jih bomo uporabljali in obdelovali skladno s spodaj določenimi pogoji.
 4. S članstvom boste prihranili tako čas kot denar. Članom VIP kluba so na voljo posebni popusti na izbrane artikle.

II. Sklenitev pogodbe o članstvu v Notino VIP klubu

 1. S klikom na polje „Registracija“ soglašate s temi pogoji članstva v Notino VIP klubu in sklepate z nami, torej z družbo "Notino, s. r. o. Sedež: Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, Češka Republika, Registracija: Podjetje je vpisano pri Okrožnem sodišču v Brnu pod vpisno številko C101025, ID za DDV: SI74969510, Matična številka: 27609057". (v nadaljevanju Notino ali „mi“), pogodbo o članstvu v Notino VIP klubu. Notino je na osnovi te pogodbe tudi upravljavec osebnih podatkov.
 2. Član Notino VIP kluba je lahko samo poslovno sposobna oseba. S sklenitvijo pogodbe o članstvu častno izjavljate, da vaša poslovna sposobnost ni nikakor omejena.
 3. Prav tako vas želimo opozoriti, da je pogodba o članstvu samostojna pogodba, ki jo urejajo tu navedena pravila, in ni povezana z že obstoječimi drugimi (predvsem kupoprodajnimi) pogodbami, ki jih imate z nami sklenjene.
 4. Ta pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku in bo pri nas shranjena v elektronski obliki, pri čemer boste potrditev o sklenitvi pogodbe prejeli po e-pošti. Do te pogodbe boste imeli dostop v elektronski obliki v svojem profilu na naši spletni strani.

III. Predmet pogodbe

 1. S to pogodbo se obvezujemo, da bomo osebne podatke, navedene v 2. odst., ki nam jih boste posredovali, obdelovali in vrednotili (razvrščanje brez kakršnihkoli pravnih posledic za vas) ter vam na podlagi analiz teh podatkov pošiljali naslednje prilagojene vsebine:
 • Prednostno vam bomo pošiljali obvestila o posebnih akcijskih popustih in omejenih ponudbah;
 • Prednostno vam bomo pošiljali obvestila o novih artiklih v naši ponudbi, prednaročilih itd.;
 • Za člane VIP kluba bomo pripravljali posebne akcijske ponudbe, ki ne bodo na voljo za nečlane kluba;
 • Opozarjali vas bomo na vaša nedokončana naročila;
 • Za člane VIP kluba bomo zagotovili možnost brezplačne dostave pri nakupu izbranih artiklov;
 • Ponudbo spletne trgovine in prikazane reklame bomo prilagajali vašim željam;
 • Varno bomo shranili vaše podatke za dostavo oz. izdajo računa, da vam jih ne bo treba ponovno vnašati;
 • Omogočili vam bomo neposreden dostop do podatkov, ki ste nam jih zaupali, in pa njihovo urejanje v okviru vašega profila
 1. Za namene izpolnjevanja obveznosti iz te Pogodbe nam v obdelavo in vrednotenje (razvrščanje brez kakršnihkoli pravnih posledic za vas) posredujete osebne podatke, kot so ime, priimek, datum rojstva, prebivališče, e-naslov, telefonska številka, spol, informacije o vaših nakupih, o plačanih zneskih, o navadah kot uporabnika spletne trgovine www.notino.si oz. mobilne aplikacije, in pa samodejno ustvarjene informacije, kot so informacije o klikih, o artiklih, ki ste si jih ogledovali na naši spletni strani, informacije o vašem računalniku ter podatke o vašem operacijskem sistemu, vse to, da bi nam omogočili izpolnjevanje naših obveznosti iz te pogodbe.
 2. Prav tako nam na podlagi te Pogodbe podajate dovoljenje za razpolaganje z osebnimi podatki v smislu 1. in 2. odst. tega člena tako, da za obdelavo in vrednotenje (razvrščanje brez kakršnihkoli pravnih posledic za vas) pooblastimo drugega obdelovalca, in sicer tudi v drugih državah EU.
 3. Vas kontaktirati z namenom zbiranja statistik in izpolnjevanja vprašalnikov.
 4. Nobeno vrednotenje na podlagi 1., 2.,3. in 4. odst. pa za vas ne bo imelo nikakršnih pravno relevantnih posledicOsebne podatke lahko za administrativne namene posredujemo tudi drugim osebam v okviru skupine NOTINO.
 5. Kot član Notino VIP kluba ste upravičeni in hkrati dolžni nujne podatke posredovati in jih posodabljati. Pravna podlaga in namen obdelovanja osebnih podatkov je izpolnjevanje te pogodbe z naše strani, v primeru 5. odst. pa gre za obdelovanje na podlagi zakonitega interesa.

IV. Cena za storitve

 1. Članstvo v klubu je brezplačno, prav tako tudi zgoraj navedene storitve, ki jih v povezavo s tem članstvom nudimo.

V. Trajanje pogodbe

 1. Pogodba je sklenjena za čas članstva v Notino VIP klubu.
 2. Vsaka od strank je upravičena do odpovedi pogodbe tudi brez navedbe razloga. Odpovedni rok znaša 30 dni od datuma, ko je odpoved dostavljena drugi stranki.
 3. Obdelovani osebni podatki bodo izbrisani najpozneje v 30 dneh od prenehanja pogodbe.
 4. Z ozirom na dejstvo, da gre za pogodbo, ki se sklepa na daljavo, imate pravico, da brez podaje razloga od pogodbe odstopite v 14 dneh od dneva njene sklenitve. Odstop izvedete tako, da nam napišete e-mail, v katerem navedete, da odstopate od te pogodbe, pripišete številko pogodbe in se podpišete s celim imenom.

VI. Zaključne določbe

 1. Glede varstva osebnih podatkov se sklicujte na dokument Načela obdelave osebnih podatkov.
 2. V primeru nenadnega spora se kot potrošnik lahko obrnete na organ alternativnega rešenja sporov. V Sloveniji na ECDR, http://www.ecdr.si/index.php?id=44 . Spor je možno rešiti preko spleta.
 3. Odstopanje od teh pogojev poslovanja je mogoče samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strani. Dodatni ali drugačni pogoji poslovnega partnerja se ne nanašajo na pogodbene odnose, navedene v teh pogojih poslovanja.
 4. Besedilo teh pogojev poslovanja lahko Notino spreminja ali dopolnjuje. Ta določba ne vpliva na pravice in dolžnosti, nastale v času veljavnosti predhodne različice besedila pogojev poslovanja. O spremembi pogojev poslovanja boste obveščeni po e-pošti. V primeru spremembe lahko spremembo zavrnete in prekinete pogodbo.
 5. Ti POSLOVNI POGOJI Notino VIP klub stopajo v veljavo in imajo pravni učinek z dnem 1. 5. 2018.
 6. Poslovne pogoje lahko prenesete tukaj.

Želite kaj vprašati? Napišite nam.
Po oddaji bo družba Notino s.r.o. za namene obravnavanja vaše zahteve vaše podatke obdelala na osnovi zakonitega interesa. Imate pravico ugovarjati. Več informacij je na voljo v načelih obdelave osebnih podatkov.​

Posvetovalnica za stranke