Preskoči na glavno vsebino

Splošni pogoji poslovanja kluba MyNotino

1. Preambula

 1. S temi splošnimi pogoji poslovanja je določen odnos med družbo Notino, s.r.o., s sedežem na naslovu Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, Češka republika, matična številka: 27609057, registrirano pri Okrožnem sodišču v Brnu pod referenčno številko C 101025 kot ponudnikom storitve kluba MyNotino in člani kluba MyNotino.

 2. Klub MyNotino je storitev, ki članom kluba MyNotino zagotavlja razširjeno doživetje pri nakupovanju v spletni trgovini Notino in druge spodaj navedene prednosti.

 3. Spletna trgovina Notino se članom kluba MyNotino prilagaja, da bi bil nakup čim bolj prijeten, gladek in hiter. Člani kluba MyNotinoso lahko na primer obveščeni o zanimivih izdelkih v skladu s svojimi preferencami, pri nakupovanju jim ni treba vsakokrat izpolnjevati podatkov za dostavo ali podatkov o plačilni kartici, člani kluba MyNotino so obveščeni o posebnih ponudbah, popustih in dogodkih. Članom kluba MyNotino je med drugim omogočeno, da ustvarjajo seznam priljubljenih artiklov, t. i. wishlist, prav tako pa imajo na voljo pregledno zgodovino svojih nakupov.

 4. Za zagotavljanje storitve je potrebna obdelava osebnih podatkov članov kluba MyNotino. Ponudnik storitve osebne podatke obdeluje v skladu z Načeli obdelave osebnih podatkov in v skladu s temi pogoji.

2. Sklenitev pogodbe o članstvu v klubu MyNotino

 1. S klikom na gumb „registracija“ stranka spletne trgovine Notino soglaša s temi pogoji poslovanja, sklepa pogodbo o članstvu v klubu MyNotino in postaja njegov član.

 2. Član kluba MyNotino je lahko le oseba, ki je starejša od 18 let. S sklenitvijo pogodbe o članstvu član kluba MyNotino izjavlja, da je starejši od 18 let.

 3. Pogodba o članstvu v klubu MyNotino je samostojna pogodba, ki jo urejajo tu navedena pravila, in ni povezana z že obstoječimi drugimi (predvsem kupoprodajnimi) pogodbami, sklenjenimi med ponudnikom storitve in članom kluba.

3. Predmet pogodbe

1. Ponudnik storitve mora zlasti:

a) Članom kluba MyNotino pošiljati informacije o posebnih akcijah in omejenih ponudbah spletne trgovine ali fizičnih prodajnih mest Notino ter o posebnih ponudbah drugih trgovin.

b) Članom kluba MyNotino pošiljati informacije o novih izdelkih v ponudbi spletne trgovine ali fizičnih prodajnih mest Notino.

c) Za člane kluba MyNotino pripravljati posebne akcijske ponudbe, ki ne bodo na voljo za nečlane kluba.

d) Člane kluba MyNotino obveščati o morebitnih nedokončanih naročilih.

e) Članom kluba MyNotino zagotoviti možnost brezplačne dostave pri nakupu izbranih artiklov ali izdelkov za določeno ceno.

f) Ponudbo spletne trgovine in prikazane reklame prikazati prilagojeno za izbranega člana kluba MyNotino.

g) Varno hraniti podatke članov kluba MyNotino za dostave ali izdajo računa, da mu jih pri naročilih ne bi bilo treba večkrat vnašati.

h) Članom kluba MyNotino omogočiti neposreden dostop do njihovih osebnih podatkov in samostojnega upravljanja.

2. Za izpolnjevanje zgoraj navedenih obveznosti se ponudnik storitve zavezuje in ima pravico:

a) Obdelovati vse osebne podatke članov kluba MyNotino, ki mu jih ti v zvezi s sklenitvijo pogodbe o članstvu ali s kupoprodajno pogodbo v spletni trgovini Notino posredujejo. Gre zlasti za ime in priimek, datum rojstva, naslov za izdajo računa in dostavo, telefonsko številko, način nagovora, podatke o nakupih, o plačanih zneskih, vedenju uporabnikov na straneh spletne trgovine  notino.si ali v mobilni aplikaciji, pa tudi samodejno generirane podatke. K tem podatkom spadajo predvsem podatki o klikih, ogledanih izdelkih, podatki o napravi, operacijskem sistemu in internetni povezavi člana kluba MyNotino.

b) Vse zgoraj navedene podatke ima ponudnik storitve pravico ovrednotiti (oblikovati profile) ali dati ovrednotiti tretji osebi. Navedene podatke lahko poleg povezanih oseb ponudnika obdelujejo tudi njegovi drugi obdelovalci.

c) Kontaktirati člane kluba MyNotino z namenom zbiranja statistik in izpolnjevanja vprašalnikov.

d) Za stik s člani kluba MyNotino uporabljati njihov naslov za dostavo ali izdajo računa, elektronski naslov, telefonsko številko ali drug način komunikacije na daljavo.

3. Obseg zgoraj navedenih obveznosti ima ponudnik storitve pravico nadalje določiti in oblikovati.

4. Član kluba MyNotino mora nujne podatke za zagotavljanje storitev posredovati in jih ohranjati ažurne.

4. Cena za storitve

 1. Članstvo v klubu MyNotino in z njim povezane storitve so brezplačne.

5. Blago z napako in odstop od pogodbe

 1. Tu se uporabijo ustrezne določbe splošnih pogojev poslovanja o pravicah v primeru blaga z napako in o odstopu potrošnika od pogodbe.

 2. Pri njihovi razlagi in uporabi je treba upoštevati razlike pri izvajanju kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o članstvu v klubu MyNotino. 

6. Trajanje pogodbe

 1. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

 2. Vsaka od strank je upravičena do odpovedi pogodbe tudi brez navedbe razloga. Odpovedni rok znaša 30 dni od datuma, ko je odpoved dostavljena drugi stranki.

 3. Osebni podatki člana kluba MyNotino, ki se obdelujejo izključno za namene izvajanja pogodbe o klubu MyNotino, bodo izbrisani najpozneje v 30 dneh od prenehanja veljavnosti pogodbe.

7. Zaključne določbe

 1. Organ, pristojen za izvensodno obravnavo v primeru spora oziroma organ za obravnavo pritožb strank je ECDR, http://www.ecdr.si/index.php?id=44. Nadalje je spor mogoče reševati na spletu prek temu namenjene platforme ADR.

 2. Odstopanje od teh pogojev poslovanja je mogoče samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strani. Dodatni ali drugačni pogoji poslovnega partnerja se ne nanašajo na pogodbene odnose, navedene v teh pogojih poslovanja.

 3. Besedilo teh pogojev poslovanja lahko ponudnik storitve spreminja ali dopolnjuje. Ta določba ne vpliva na pravice in dolžnosti, nastale v času veljavnosti predhodne različice besedila pogojev poslovanja. O spremembi pogojev poslovanja boste obveščeni po e-pošti. V primeru spremembe lahko spremembo zavrnete in prekinete pogodbo.

Želite kaj vprašati? Napišite nam.
Po oddaji bo družba Notino s.r.o. za namene obravnavanja vaše zahteve vaše podatke obdelala na osnovi zakonitega interesa. Imate pravico ugovarjati. Več informacij je na voljo v načelih obdelave osebnih podatkov.​